Overig Incasso

Artikel: faillissement VOF niet meer automatisch faillissement vennoten - Simone Gerritsen

De Hoge Raad komt terug van de regel dat het faillissement van een vennootschap onder firma (VOF) steeds en noodzakelijkerwijs het faillissement van de vennoten tot gevolg heeft.

Indien een schuldeiser naast het faillissement van de VOF ook het faillissement van de vennoten wil bewerkstelligen, dient de schuldeiser hierom in zijn verzoekschrift expliciet te vragen en dient de rechter ook ten aanzien van ieder van de vennoten afzonderlijk te onderzoeken of zij in de toestand verkeren dat zij hebben opgehouden te betalen.

Artikel: Actualiteiten incassokosten en incassobranche - G.H. Lankhorst, Bedrijfsjuridische berichten 2014, 63

Per 1 juli 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten in werking getreden. Deze wetswijziging bracht een maximering van de buitengerechtelijke incassokosten met zich mee, die via gestaffelde normbedragen uit een algemene maatregel van bestuur is vormgegeven. De auteur bespreekt actualiteiten op het gebied van incassokosten en de incassobranche. 

Artikel: Implementatie Richtlijn 2011/7/EU en werking van de 'wet ter implementatie van Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties' - Rick van Erk 

Richtlijn 2011/7/EU introduceerde nieuwe en omvangrijkere maatregelen, welke inmiddels geïmplementeerd zijn in nationale wetgeving. De wetswijzigingen zijn op 16 maart 2013 in werking getreden. Door implementatie van de richtlijn zijn de bestaande artikelen 6:96, 6:119a en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek gewijzigd, en is het nieuwe artikel 6:119b BW ingevoerd. 

Artikel: Europees betalingsbevel - Murk Muller, Advocatenblad 9 mei 2008

Vanaf eind 2008 vereenvoudigt het Europese betalingsbevel de incasso van grensoverschrijdende civiele vorderingen. Op deze direct bindende regelgeving kan elke burger en elk bedrijf zich sinds 12 december 2008 beroepen. In dit artikel worden de gunstige ervaringen met een vergelijkbare procedure in Duitsland besproken. Als het EBB eenmaal in Nederland geaccepteerd is, dan zal het incasso-kort geding waarschijnlijk ook snel worden vervangen. 
 

Laatste nieuws

19 november 2018
Definitieve impressies bijeenkomsten buitengerechtelijke private incassomarkt

Definitieve impressies bijeenkomsten buitengerechtelijke private incassomarkt

...
Lees meer ›

16 november 2018
Ondernemers gaan minder betalen om vordering af te dwingen
Vandaag op nu.nl: Ondernemers gaan minder betalen voor de griffierechten om ...
Lees meer ›