WFT Vergunningplicht van de baan

27 augustus 2018

In april 2017 kondigde de AFM aan dat advocatenkantoren net als gerechtsdeurwaarders en belastingadviseurs onder de vergunningplicht zouden vallen. In een gesprek met de toezichthouder stelde de NOvA dat advocaten niet vallen onder de reikwijdte van de Wft. Naar aanleiding van dat gesprek besloot AFM om voorlopig niet te handhaven.

Daarna volgde overleg tussen de NOvA en de ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid. In een consultatie over de Vrijstellingsregeling Wft van afgelopen februari nam het ministerie van Financiën op dat advocaten geen vergunning nodig hebben voor het verrichten van incassowerkzaamheden. Dit houdt ook in dat de deken de toezichthouder is op advocaten en niet de AFM.

De regeling is inmiddels conform consultatie aangepast en wordt per 1 januari 2019 van kracht.

Laatste nieuws

11 februari 2019
Incassoregister tegen misstanden bij incasso
Het kabinet pakt de misstanden in de incassomarkt aan en geeft hiermee uitvoering aa...
Lees meer ›

24 januari 2019
VIA Algemene Ledenvergadering en Studiemiddag
VIA Algemene Ledenvergadering en Studiemiddag op woensdag 6 februari 20...
Lees meer ›