Regeerakkoord 2017-2021

12 oktober 2017

In het regeerakkoord 2017-2021 van het nieuwe kabinet is op p. 27 een hoofdstuk opgenomen 'Terugdringen van schulden en armoede'. In dit hoofdstuk staan de kabinetsplannen met betrekking tot een anatal voor onze vereniging mogelijk van belang zijnde onderwerpen:

-     Handhaving maximale incassokosten
-     Minimumbedrag incassokosten wellicht omlaag
-     Incassoregister met incassobureaus die aan eisen voldoen
-     Boetes voor incassobureaus die de fout ingaan
-     Excessen in kredietverlening met hoge rentes worden tegengegaan
-     Schuldeisers moeten eerst mogelijkheid van een betalingsregeling onderzoeken voordat rechtsmaatregelen getroffen kunnen worden
-      Experiment met een schuldenrechter die alle zaken van een bepaalde schuldenaar geconcentreerd behandelt

Het bestuur zal de ontwikkelingen nauwlettend volgen. 

Laatste nieuws

11 februari 2019
Incassoregister tegen misstanden bij incasso
Het kabinet pakt de misstanden in de incassomarkt aan en geeft hiermee uitvoering aa...
Lees meer ›

24 januari 2019
VIA Algemene Ledenvergadering en Studiemiddag
VIA Algemene Ledenvergadering en Studiemiddag op woensdag 6 februari 20...
Lees meer ›