Vraagtekens NOvA bij AFM vergunning voor advocaten

31 maart 2017

De NOvA stelt vraagtekens bij de nieuwe vergunningplicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor advocatenkantoren. Volgens de AFM zouden advocaten die werkzaamheden verrichten op het terrein van bemiddeling in consumentenkredieten (waaronder het treffen van een betalingsregeling) vóór 7 april verplicht worden een vergunning aan te vragen. 

In afwachting van de uitkomst van het overleg dat de NOvA momenteel voert met de AFM en de ministeries van Financiën en Veiligheid en Justitie is afgesproken dat advocatenkantoren nog geen vergunning hoeven aan te vragen. De algemene raad buigt zich op 3 april a.s. over de vraag of deze vergunningplicht wel van toepassing is op advocaten. Op 4 april volgt hierover nader bericht via de website. De AFM heeft de NOvA verzocht om in de tussentijd wel alvast namen van de betreffende kantoren aan te leveren. De NOvA beraadt zich over het dit verzoek.
 
Visie AFM
Incassobureaus die bemiddelen bij consumentenkredieten (waaronder het treffen van een betalingsregeling), zijn vanaf 7 april 2017 verplicht om  een vergunning aan te vragen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Volgens de AFM geldt de Leidraad Consumenten en Incassotrajecten en de vergunningplicht ook voor advocatenkantoren als zij activiteiten verrichten in het kader van een incasso van een consumentenkrediet, bijvoorbeeld het aangaan van een betalingsregeling met een consument. Het incasseren van vorderingen is vrijgesteld van vergunningplicht. Hieronder verstaat de AFM het opstellen van communicatie over de betalingsachterstand en het contact met de klant hierover.
 
Standpunt NOVA
De berichtgeving, mededeling en genoemde deadline van de AFM waren voor de NOvA en de Nederlandse Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) volstrekt nieuw. De NOvA is in het voortraject ook niet eerder op de hoogte gebracht. De NOvA stelt vraagtekens bij deze vergunningplicht voor advocaten en is hierover in gesprek met de AFM en de ministeries van Financiën en van Veiligheid en Justitie. In afwachting van dat overleg is afgesproken dat advocatenkantoren en gerechtsdeurwaarderskantoren nu nog geen vergunning hoeven aan te vragen. Als blijkt dat een vergunning toch noodzakelijk is, zal de NOvA pleiten voor een generieke vrijstelling voor advocatenkantoren.
 

Laatste nieuws

11 februari 2019
Incassoregister tegen misstanden bij incasso
Het kabinet pakt de misstanden in de incassomarkt aan en geeft hiermee uitvoering aa...
Lees meer ›

24 januari 2019
VIA Algemene Ledenvergadering en Studiemiddag
VIA Algemene Ledenvergadering en Studiemiddag op woensdag 6 februari 20...
Lees meer ›