AFM wil toezicht op incassoadvocaten

28 maart 2017

Ons lid Richard Van Weelderen maakte ons er op attent, dat de AFM van mening is dat ook deurwaarders en advocaten vergunningsplichtig zijn als zij zich richten op de incasso van consumptief krediet.

Wij hebben onmiddellijk dit dossier opgepakt waarbij ons bestuurslid Bart van Onna en zijn kantoorgenoot Sander Leeman contact hebben gelegd met de KBvG, de AFM en de NOvA. De NOvA bleek niet bekend te zijn met dit dossier en het voornemen van de AFM.

Een eerste reactie op het voornemen van de AFM zou kunnen zijn dat een behoorlijk advocaat niets te vrezen heeft van controle op zijn manier van werken en een vergunning zou kunnen aanvragen. Het aanvragen heeft echter verregaande en onaanvaardbare consequenties. Niet alleen zijn er hoge kosten verbonden aan het aanvragen van een vergunning, maar daarnaast mag er alleen worden geïncasseerd volgens een aantal door de AFM bepaalde regels en de AFM wil naleving ook op dossierniveau kunnen controleren. Van een dergelijke controlebevoegdheid kan wat ons betreft geen sprake zijn. Een advocaat is immers voor zijn wijze van werken alleen verantwoording verschuldigd aan zijn plaatselijk Deken en schendt zijn wettelijke geheimhoudingsplicht als hij een ander inzage geeft in zijn dossiers. In de nieuwe Advocatenwet is na een forse strijd vastgelegd dat er geen sprake kan zijn van staatstoezicht op dossierniveau.

Het intensieve contact met de NOvA heeft ertoe geleid, dat dit dossier daar onmiddellijk ter hand is genomen en inmiddels hoog op de agenda staat. Afgelopen donderdag heeft in Den Haag een overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de AFM, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Ministerie van Financiën, de KBvG en de NOvA, die mede namens de VIA deelnam aan de bespreking. Dit lijkt er toe te leiden dat de vergunningsplicht wordt opgeschort totdat het Ministerie van Financiën een definitief standpunt heeft ingenomen ten aanzien van de vergunningsplicht. De hoop bestaat dat het Ministerie van Financiën zal oordelen dat de vergunningsplicht zich niet verhoudt met de Advocatenwet zodat advocaten geen vergunning hoeven aan te vragen.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn in dit dossier informeren wij u nader.

Laatste nieuws

11 februari 2019
Incassoregister tegen misstanden bij incasso
Het kabinet pakt de misstanden in de incassomarkt aan en geeft hiermee uitvoering aa...
Lees meer ›

24 januari 2019
VIA Algemene Ledenvergadering en Studiemiddag
VIA Algemene Ledenvergadering en Studiemiddag op woensdag 6 februari 20...
Lees meer ›